MENU
Aula_close Layer 1

Funktionalitet i Aula

På denne side kan du finde mere information om funktionaliteten i Aula.

 

Herunder kan du følge med i de nyeste opdateringer:

12.09.2019

Fællespostkasser (Første del): Fællespostkasser begrænses til at kunne søges frem indenfor institutionen. 

Skolens kalender: Medarbejdere kan tilføje begivenheder til Skolens Kalender og tilgå Skolens kalender fra deres Kalender-overblik. 

Anmeld indhold: Mulighed for brugere at anmelde indhold (opslag, medier) og for administratorer at håndtere anmeldelser. 

Print: Mulighed for fx at printe de fleste sider i Aula i et printvenligt format ved at trykke ’Ctrl. + P’. 

Håndtering af større grupper: Brugere kan maksimalt sende beskeder til 400 modtagere. Det er dog nu muligt at sende til flere, hvis man har rollen ”Brug grupper som distributionslister”, da beskeden deles op i flere beskeder til 400 modtagere ad gangen. Man kan maksimalt invitere 2000 brugere til en begivenhed. 

Kalender: Mulighed for at oprette samtaler fra gruppeside.

Profil: Brugere kan fra deres profilside se, hvilke enheder, de har tilknyttet deres profil. De kan se både hvilke slags enheder, de har (for Android, fabrikant og model, og for iOS, hvilken type, fx iPhone 6), samt hvornår disse sidst har været logget ind, ligesom det er muligt at fjerne enheder fra profilen igen.

App: I tillæg til den ovenstående funktionalitet, er der tilføjet yderligere funktionalitet til appen, som allerede er i browser-versionen: Mulighed for at se kontaktlister samt lister over samtykker, supplerende stamdata på appen. Validering af felter på appen, således at brugeren får at vide, hvilke felter, der mangler at blive udfyldt/er udfyldt forkert, samt hvordan de skal udfyldes. Øget tilgængelighed på app, fx i form af bedre forhold for skærmlæsere. 

Opdatering til sikre filer:  For at sikre at medarbejdere kan tilgå sikre filer for relevante børn og grupper, er der lavet følgende opdateringer til sikre dokumenter 

  • En medarbejder kan se alle sikre dokumenter relateret til børn og grupper, som medarbejderen også er medlem af.
  • Medarbejdere kan kun oprette og relatere sikre filer til grupper, de selv er medlemmer af.
  • Hvis et sikkert dokument kun relateres til en gruppe, laver Aula automatisk relationen til de enkelte børn i gruppen. 

I tillæg til ovenstående sikres det også fremadrettet i Aula, at udvalgte medarbejdere kan få adgang til at se og redigere alle sikre filer på en institution, hvis de gives rollen ”Sikker fildeling, fuld institutionel adgang”  

Medier, Global søgning: Mulighed for at søge på medier i Global Søgning ved at søge på opmærkede brugere, titlen på mediet, beskrivelsen af mediet, titlen på mediets album, beskrivelsen af mediets album og hvem, der har oprettet mediet.

Medier ifm. institutionsskifte: Når en bruger forlader en institution, bliver institutionsprofilen deaktiveret. For medarbejdere betyder det, at de mister adgang til medier og album delt med deres institutionsprofil. For forældre og børn betyder det, at de har adgang til medier og album delt med dem op til, de har forladt en institution eller gruppe, men de kan ikke redigere opmærkning, titel og beskrivelse, uploade flere medier, eller redigere i, hvem mediet er delt med. Har de oprettet mediet, har de mulighed for at slette det. Børn og forældre kan ikke se medier og album delt efter, de har forladt institutionen eller gruppen. Bliver de medlem af en ny gruppe, får de adgang til historiske og nye medier i gruppen. Børn og forældre kan altid se medier, de er opmærket på.